DATA PROTECTION STATEMENT

 

1. Postanowienia ogólne

 

Henkel Polska sp. z o.o., zwana dalej „firmą Henkel”, szanuje prywatność wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową. W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa, jakie rodzaje danych są przez nas gromadzone oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. Dowiedzą się Państwo również, w jaki sposób można skorzystać ze swoich praw jako osób, których dane dotyczą.


Wszelkie zmiany wprowadzone w tym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych będą publikowane na tej stronie. Dzięki temu w każdej chwili mogą się Państwo dowiedzieć, jakie dane gromadzimy oraz jak z nich korzystamy.


Oświadczenie o ochronie danych osobowych nie dotyczy stron internetowych dostępnych za pośrednictwem hiperłączy zamieszczanych na stronach internetowych firmy Henkel.

 

2. Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych

 

Nazwa podmiotu odpowiedzialnego: Henkel Polska sp. z o.o.

 

Adres podmiotu odpowiedzialnego: ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Polska

 

Firma Henkel wykorzystuje dane osobowe głównie w celu udostępniania tej strony internetowej użytkownikom. Ewentualne dalsze przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w związku z innymi obowiązkami ustawowymi bądź zezwoleniami, albo jeśli dany użytkownik udzielił firmie Henkel na to zgody. Firma Henkel przechowuje i przetwarza dane w następujących celach:


Kiedy użytkownicy odwiedzają stronę internetową, firma Henkel automatycznie gromadzi i zapisuje określone dane. Są to: adres IP lub identyfikator urządzenia przypisane do danego urządzenia końcowego, które są nam niezbędne do wysyłania żądanych treści (np. zwłaszcza treści, tekstów, obrazów i informacji o produktach oraz plików danych udostępnianych do pobrania itd.), aktywność użytkowników w odniesieniu do strony internetowej, rodzaj danego urządzenia końcowego, typ używanej przeglądarki oraz data i godzina odwiedzin.


Firma Henkel przechowuje takie informacje przez maksymalny okres 7 dni w celu rozpoznawania i ścigania nadużyć.


Firma Henkel wykorzystuje te informacje również do udoskonalania wyglądu, cech i funkcjonalności serwisu, a także do wykonywania ogólnych czynności administracyjnych.


Poza tym firma Henkel bez zbędnej zwłoki usuwa lub anonimizuje dane dotyczące korzystania z witryny, w tym adresy IP, kiedy tylko przestaną być potrzebne do powyższych celów.


Przetwarzanie i wykorzystywanie danych odbywa się w oparciu o przepisy ustawowe lub prawnie uzasadnione interesy Firmy Henkel uzasadniające takie działania tym, że (1) przetwarzanie jest niezbędne do działania strony internetowej; lub (2) zapewnienie i doskonalenie funkcjonalności i bezbłędnego działania strony internetowej oraz jej przystosowywanie do potrzeb użytkowników leżą w nadrzędnym uzasadnionym interesie firmy Henkel.

 

3. Dalsze przetwarzanie danych osobowych

 

a) Tabela z zapytaniem od konsumenta


W naszym formularzu kontaktowym mogli Państwo podać swoje dane teleadresowe. Dane te zostaną przez nas użyte do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

 

Przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych opiera się na przepisach ustawowych lub prawnie uzasadnionych interesach Firmy Henkel uzasadniających takie działania tym, że przetwarzanie jest niezbędne do obsługi złożonego przez Państwa zapytania.

 

Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na przechowywanie danych przez dłuższy czas lub w innych celach, na przykład w ramach zarządzania relacjami z klientami przez naszą firmę, będziemy przechowywać dane tylko przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu lub przez wymagany okres w przypadku istnienia jakichkolwiek ustawowych obowiązków przechowywania danych.

 

4. Pliki cookies, piksele, fingerprinting

 

5. Web Trekk

 

b) Google Analytics

 

Na tej witrynie zastosowano Google Analytics, narzędzie do analityki internetowej dostarczane przez firmę Google, Inc. („Google”).
 W związku z tym na Państwa komputerze został zainstalowany plik cookie. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania przez Państwa z tej witryny (w tym adres IP) zostaną wysłane przez Google na serwery znajdujące się w Stanach Zjednoczonych i będą tam przechowywane. 


Uruchomiliśmy anonimizację adresu IP, co oznacza, że Google skróci/zanonimizuje ostatni oktet adresu IP w przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pozostałych Stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest wysyłany na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i tam jest skracany.

 

Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu dostawcy strony internetowej w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, opracowywania raportów o aktywności na stronie internetowej dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z internetu dla dostawcy strony internetowej. 
Google nie powiąże Państwa adresu IP z żadnymi innymi przechowywanymi przez siebie danymi. 


Brak zgody na gromadzenie danych:
Poza zmianą ustawień przeglądarki, mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie i wykorzystywanie danych (plików cookie i adresu IP) przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

c) Piksel grupy niestandardowych odbiorców Facebooka


Uczestniczymy w programie grup niestandardowych odbiorców Facebooka, który umożliwia wyświetlanie Państwu spersonalizowanych reklam, jeśli są Państwo użytkownikami Facebooka i zalogują się na swoje konto na Facebooku. To narzędzie umożliwia nam personalizowanie reklam w celu dostarczania reklam wybranych specjalnie dla Państwa. W tym celu podajemy Państwa adres e-mail lub numer telefonu w zaszyfrowanej postaci, umożliwiając Facebookowi rozpoznanie Państwa, jeśli są Państwo również jego użytkownikami.

 

Brak zgody na gromadzenie danych:

Poza zmianą ustawień przeglądarki, mogą Państwo również zmienić swoje preferencje wyświetlania reklam w ustawieniach Facebooka, jeśli nie chcą Państwo otrzymywać w tym portalu reklam dopasowanych do swoich zainteresowań.

 

6. Państwa prawa jako osoby, której dotyczą dane / inspektor ochrony danych

 

W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z prawa dostępu do swoich danych. Dodatkowo, o ile spełnione zostaną odpowiednie wymagania, mogą Państwo korzystać z następujących praw:

  • Prawo do sprostowania danych
  • Prawo do usunięcia danych
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  • Prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzoru właściwego do spraw ochrony danych
  • Prawo do przenoszenia danych (od 25 maja 2018 r.)

Prawo do sprzeciwu
W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych odbywającego się na podstawie uzasadnionego interesu firmy Henkel, mają Państwo prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Państwa osobistą sytuacją. Firma Henkel zaprzestanie takiego przetwarzania danych, chyba że może dowieść, że jest ono konieczne z ważnych przyczyn, które uzasadniają dalsze przetwarzanie i należy je przedłożyć nad Państwa interes, prawa i swobody, albo jeśli przetwarzanie służy dochodzeniu lub wnoszeniu roszczeń prawnych bądź obronie przed nimi. Jeżeli sprzeciw dotyczy przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, Firma Henkel zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

 

W takich przypadkach lub w razie innych pytań czy próśb związanych z Państwa danymi osobowymi należy wysłać e-mail bądź pismo do Data Protection Officer:
Henkel Polska sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa dpo.pl[at]henkel.com

 

7. Korzystanie z wtyczek mediów społecznościowych

 

W nasze strony internetowe wbudowane zostały wtyczki („wtyczki”) różnych sieci społecznościowych. Związane z tym usługi są świadczone przez poszczególne firmy („dostawców usług”). Należą do nich:


Portal Facebook jest prowadzony przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone („Facebook”). Z zestawieniem wtyczek Facebooka oraz ich wyglądem można się zapoznać pod adresem: https://developers.facebook.com/docs/plugins


Portal Twitter jest prowadzony przez firmę Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone („Twitter”). Z zestawieniem przycisków Twittera oraz ich wyglądem można się zapoznać pod adresem: https://twitter.com/about/resources/buttons


Serwisy Google+ i YouTube są dostarczane przez Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornia 94043, Stany Zjednoczone („Google”). Z zestawieniem wtyczek Google+ oraz ich wyglądem można się zapoznać pod adresem: https://developers.google.com/+/web/; a wtyczek YouTube pod adresem: https://developers.google.com/youtube/subscribe/


Portal Instagram jest dostarczany przez firmę Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone („Instagram”). Z zestawieniem wtyczek Instagrama oraz ich wyglądem można się zapoznać pod adresem: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges


Portal LinkedIn jest dostarczany przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („LinkedIn”). Z zestawieniem wtyczek LinkedIn oraz ich wyglądem można się zapoznać pod adresem: https://developer.linkedin.com/plugins#


W trosce o lepszą ochronę Państwa danych osobowych podczas odwiedzania naszych stron internetowych, wtyczki te mają postać przycisków wymagających dwukrotnego kliknięcia. Dzięki takiej formie, kiedy wchodzą Państwo z naszej witryny na stronę zawierającą takie wtyczki, nie zostają Państwo automatycznie połączeni z serwerami dostawców usług. Dopiero po aktywacji wtyczek, co jest równoznaczne ze zgodą na przesyłanie danych, przeglądarka utworzy bezpośrednie łącze do serwerów dostawców usług. Zawartość poszczególnych wtyczek jest wówczas przesyłana przez danego dostawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki, a następnie jest wyświetlana na Państwa ekranie.


Wtyczka informuje dostawcę o tym, na które strony naszej witryny Państwo wchodzą. Jeśli podczas przeglądania naszej witryny są Państwo zalogowani na swoim koncie użytkownika u danego dostawcy, dostawca jest w stanie powiązać Państwa zainteresowania, tj. przeglądane przez Państwa informacje, z Państwa kontem użytkownika. W przypadku skorzystania z jakiejkolwiek funkcji wtyczki (np. kliknięcia przycisku „Lubię to” lub zamieszczenia komentarza), również te informacje zostaną przekazane przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy, który je zachowa.


Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez dostawców oraz na temat Państwa praw i możliwości w zakresie ochrony prywatności w tych okolicznościach można znaleźć w politykach poszczególnych dostawców dotyczących ochrony danych i prywatności:


Zasady dotyczące danych Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php
Polityka prywatności Twittera: https://twitter.com/privacy
Polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy
Zasady ochrony prywatności Instagrama: https://help.instagram.com/155833707900388/
Polityka ochrony prywatności LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/Data-protection-policy